Χειρουργική Έρευνα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

· Φλεβο-φλεβική σαφηνο-ιγνυακή παράκαμψη στην αντιμετώπιση του μεταθρομβωτικού φλεβικού συνδρόμου. Π.Β.Δημακάκος, Π.Πανούσης, Γ.Ανδρουλάκης. ΧΧ Benial World Congress Athens 1976, XX Intern Congress, Praga 1978, (πρώτη στην Ελλάδα, τέταρτη διεθνώς).

· Αποκατάσταση υφολικού ακρωτηριασμού βραχίονος 14 ώρες μετατραυματικά σε 16-χρονο ασθενή. Π.Β.Δημακάκος, Γ.Μεταξάς. Excepta Medica 1976, σελ.891-3

· Τεχνική της ημίκλειστης Θρομβοενδαρτηριεκτομής του λαγονο-μηριαίου αρτηριακού άξονα. Π.Β.Δημακάκος, Γ.Πεντόγαλος, Δ.Βώρος, Ι.Παπαδημητρίου. Ελληνική χειρουργική 1977, 49: 416-425

· Χειρουργική τακτική σε συγγενείς αρτηριο-φλεβικές επικοινωνίας. Π.Β.Δημακάκος, Δ.Καραβίας, Π.Πανούσης, Λ.Βλάχος, Γ.Ανδρουλάκης. Ιατρικά χρονικά 1978, 4:223-27 (από τις πρώτες στην Ελλάδα και επακολούθησαν πλέον των 25 τα επόμενα έτη).

· Τεχνικές αποκαταστάσεως της εν τω βάθει μηριαίας αρτηρίας στη χρόνια ισχαιμία των κάτω άκρων. Π.Β.Δημακάκος, Π.Πανούσης, Λ.Βλάχος. Folia angiologica 1978, 26:17-21 (από τις πρώτες στην Ελλάδα).

· Δεκαετής εμπειρία (1980-91) επί 2325 επεμβάσεων αυθήμερης χειρουργικής κιρσών. Π.Β.Δημακάκος, Α.Παπαγεωργίου, Π.Αντωνιάδης, Κ.Κατσένης, Β.Αράπογλου, Μ.Παπασάββα. XVIII και XIX Παν.συνέδριο χειρουργικής 1992/94 (από τις πρώτες στις αρχές της δεκαετίας του 80).

· Εφαρμογή του ενδοσκοπίου στην αγγειοχειρουργική. Ι.Αγγέλακας, Κ.Κατσένης, Β.Αράπογλου, Α.Παπαγεωργίου και Π.Β.Δημακάκος. XII και XVIII Παν.συνέδριο χειρουργικής 1980/1992 (πρώτη εφαρμογή στην Ελλάδα).

· Χειρουργική της σεξουαλικής δυσλειτουργίας σε ασθενείς με αορτο-λαγόνιο αγγειακή βλάβη. Π.Πανούσης, Π.Β.Δημακάκος, Κ.Κατσένης. XIV Παν.συνέδριο χειρουργικής 1984.

· Εμπειρία επί 135 περιπτώσεων με έξω και διαστερνικές επεμβάσεις στους κλάδους του αορτικού τόξου. Π.Β.Δημακάκος, Β.Αράπογλου, Κ.Κατσένης, Α.Παπαγεωργίου, Ι.Παπαδημητρίου. Εμπειρία της περιόδου 1988-91 XVIII Παν.συνέδριο χειρουργικής 1992.

· Χειρουργική τεχνική των μηρο-κνημιαίων/σφυριαίων αναστομώσεων στην κρίσιμη ισχαιμία των κάτω άκρων. Π.Β.Δημακάκος, Π.Πανούσης, Κ.Κατσένης, Β.Αράπογλου, Κ.Κέκος. XVI Παν.συνέδριο χειρουργικής 1988. (πρώτες στην Ελλάδα).

· Αρχές στην αντιμετώπιση αγγειοδυσπλασιών των άκρων. Π.Β.Δημακάκος, Ζ.Ανδρουλακάκης, Β.Αράπογλου, Ι.Παπαδημητρίου. Int.Angiology, 1994,3:26-31, (πρόσκληση για συνεργασία από κέντρα των ΗΠΑ)

· Αμφοτερόπλευρη ενδαρτηριεκτομή των καρωτίδων σε μια συνεδρία. Π.Β.Δημακάκος, Α.Παπαγεωργίου, Β.Αράπογλου, Μ.Παπασάββα, Κ.Κατσένης, Ι.Παπαδημητρίου. Int.Angiology 1995,15:9-13 και 7th Mediter.Congress of Angiology, Limassol 1996 (πρώτηστηνΕλλάδα, όγδοηδιεθνώς).

· Μονοπροθετική επαναγγείωση των κλάδων του αορτικού τόξου. Οκταετής παρακολούθηση. Π.Β.Δημακάκος, Α.Γουλιαμός, Β.Αράπογλου, Κ.Κατσένης. Int.Angiology 1996, 16:167-170 (πρώτη στη διεθνή βιβλιογραφία)

· Πρωτοπαθή και δευτεροπαθή φλεβικά ανευρύσματα. Π.Β.Δημακάκος, Α.Παφήτη, Β.Τσιλιγκίρης, Γ.Κατσαρός, Λ.Βλάχος. Phlebological Review 1999, 7:23-27

· Χειρουργική των καρωτιδικών παραγαγγλιωμάτων. Π.Β.Δημακάκος, Θ.Κώτσης. Eur.J plast. Surgery 2000, (κριτική ως εργασία με εξαιρετική συμβολή, μεγάλη απήχηση και σημαντική προσφορά).

· Θεραπευτική τακτική και απώτερα αποτελέσματα σε αγγειακές δυσπλασίες. Π.Β.Δημακάκος, Α.Παπαγεωργίου, Δ.Μουρίκης, Θ.Κώτσης, Ι.Παπαδημητρίου. J Cardior.Surgery 2000, 41:447-455

· Συγκριτικά αποτελέσματα της ταυτόχρονης και σε δύο συνεδρίες ενδαρτηριεκτομής καρωτίδων. Π.Β.Δημακάκος, Θ.Κώτσης, Β.Τσιλιγκίρης, Α.Αντωνίου ,Δ.Μουρίκης. J Cardiov.surgery 2000, 8:10-17.