Υποτροφίες

Γερμανικής Κυβερνήσεως (1960-63)
Πανεπιστημίου Βερολίνου (1963-64)