Συγγραφικό Έργο

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ
· Διδακτορική Διατριβή Παν/μίου Βερολίνου (1965)
· Διδακτορική Διατριβή Παν/μίου Ζυρίχης (1966)
· Διατριβή επί υφηγεσία Παν/μίου Αθηνών (1980)
· Ελληνογερμανικό συμπόσιο (γραπτό) αγγειακών παθήσεων, Ιατρική (1979) 135:89-198
· Μετεκπαιδευτικά μαθήματα Αγγειοχειρουργικής (σελίδες 240) έκδοση 1990
· 4-τομη Κλινική Αγγειολογία:
α. Παθήσεις Αρτηριών (σελίδες 487) έκδοση 1993
β. Παθήσεις Αρτηριών (σελίδες 408) έκδοση 1993
γ. Παθήσεις Λεμφαγγείων (σελίδες 212) έκδοση 1995
δ. Παθήσεις Φλεβών (σελίδες 332) έκδοση 1995

· Επίτομη Αγγειολογία – Αγγειοχειρουργική (σελίδες 375) έκδοση 1997*
· Αγγειακή και Ενδαγγειακή Χειρουργική (σελίδες 320) έκδοση 1998*
· Μαθήματα Αγγειοχειρουργικής (σελίδες 85) έκδοση 2005*
· Ο Ιπποκράτης στην Πολιτεία του Θεού (απόηχοι ζωής και πείρας ενός Αγγειοχειρουργού) (σελίδες 430) έκδοση 2011*
· Δεκαπέντε κεφάλαια σ’ ελληνικά συγγράμματα
· Επιμέλεια τριών ξενόγλωσσων συγγραμμάτων στην ελληνική γλώσσα
· Πεντακόσιες έξι εργασίες δημοσιεύθηκαν ή ανακοινώθηκαν (30% μόνος και 61% πρώτος συγγραφέας) εκ των οποίων 234 σε ξενόγλωσσα περιοδικά (137 σε πλήρη μορφή συμπεριλαμβανομένων 14 επιστολών και 25 σε τόμους συνεδρίων και 97 σε περιληπτική μορφή), και 272 στον ελληνικό επιστημονικό τύπο (121 σε πλήρη, 83 περιληπτική μορφή και 68 ανακοινώθησαν σε πλαίσια μετεκπαιδευτικών μαθημάτων, συμποσίων και ημερίδων).