Κλινική Έρευνα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

· Osteo-arthritis of the knees and chronic venous insufficiency. G.Metaxas, P.B.Dimakakos, P.Giannopoulos. Excepta Medica, 1976, Vol.II 870-872

· Flat foot and chronic venous insufficiency. G.M.Metaxas, P.B.Dimakakos, J.Papadimitriou. Excepta Medica, 1976, Vol II:957-959 (πρώτη δημοσίευση Ελλάδα)

· Εφαρμογή ηλεκτρικών συμπιεστικών αεροθαλάμων (flowtron system) στην αντιμετώπιση του φλεβικού και λεμφικού συστήματος. Π.Β.Δημακάκος, Φ.Καλφαρέντζος, Π.Γιαννόπουλος, Ι.Παπαδημητρίου. Γαληνός 1976, 18:314 (πρώτη αναφορά στην Ελλάδα).

· The position of vascular surgery in the Today’s Medicine. P.B.Dimakakos. XX Biennial World Congress ICS Athens 1976, p.916

· Η διάρκεια του αχιλλείου αντανακλαστικού μετά μυϊκή κόπωση ως δείκτης αιματώσεως των κάτω άκρων. Π.Β.Δημακάκος. Εκδόσεις Γιοβάνη, 1978

· Comparative clinical and laboratory study on atherosclerotic lesions of the aortoiliac location. E.Sepsas, L.Vlachos, A.Stavraka, A.Antoniou, P.B.Dimakakos. Progress in Angiology 1986, p.275-277

· Congenital vascular malformations of the limbs. P.B.Dimakakos, Z.Androulakakis, V.Arapoglou,J.Papadimitriou. Inter.Angiology 1994, 3:26-31

· Post carotid endarterectomy hyperperfusion syndrome pre and postoperative clinical and MRI findings. Int.Ang.1999, 18:277-286

· Carotid endarterectomy without protective measures in patients with occluded and non occluded contralateral carotid artery. P.B.Dimakakos, A.Antonioy, P.Papasava, D.Mourikis, D.Rizos. J Cardiovas.Surg.1999, 40:849-855.

· The scavenging of free radicals in relation to chronic venous insufficiency (CVI). K.Katsenis, A.Portinos, P.B.Dimakakos.14th World Congress of the Union Internationale de Phlebologie, Rome 2001

· The epidemiology of the chronic venous insufficiency in Greece. K.Katsenis, A.Portinos, P.B.Dimakakos. 14th World Congress oh the Union Internationale de Phlebologie, Rome 2001.

· Renal Artery stenting for Renal Insufficiency in Solitary Kidney in 26 Patients. A Chatziioannou, D.Mourikis, B.Agroyannis, K.Katsenis, S.Pneumaticos, P.B.Dimakakos, L.Vlachos. Eur.J Vasc.Endovasc.Surg.2002, 23:49-54.

· Screening of abdominal aortic aneurysms during routine lumbardt scan Modification of the standard technique. A.D.Gouliamos, Th.Tsiganis, P.B.Dimakakos, L.Vlachos. J Clin. Imaging, 2004, 28:353-355.