Ιατρικά Τμήματα

Ιατρεία
1. Αγγειοχειρουργικό
2. Αγγειολογικό
3. Λεμφολογικό
4. Παθολογικό

Προσεχώς
5. Ακτινολογικό
6. Τμήμα Υπερήχων
7. Διαβητολογικό
8. Μικροβιολογικό
9. Αίματολογικό
10. Ανοσολογικό
11. Βιοχημικό
12. Καρδιολογικό
13. Οφθαλμολογικό
14. Νευρολογικό
15. Ορθοπαιδικό