Βραβεία

ΒΡΑΒΕΙΑ
– Βραβείο καλύτερης πειραματικής μελέτης. Πρόδρομη πειραματική μελέτη εκτροπής της νεφρικής κυκλοφορίας στη θεραπεία της αγγειονεφρικής υπέρτασης. Π.Αντωνιάδη, Κ.Κατσένη, Π.Β.Δημακάκο, Ι.Παπαδημητρίου. 5ο Πανελ.Συνέδριο Αγγ/γίας-Αγγειοχ/κής 1998.

– Βραβείοκαλύτερηςεργασίας. Current status of experimental CO2/DSA. A.Papageorgiou, Th.Stefanopoulos, A.Doufas, D.Mourikis, and P.B.Dimakakos. 2nd Intern.Congress of Phlebology Nicosia 1998.

– Βραβείο καλύτερης ερευνητικής εργασίας. Σύνδρομο ισχαιμίας –επαναιμάτωσης κατά τον αποκλεισμό της αορτής. Θ.Ε.Κώτσης, Π.Β.Δημακάκος Κ.Κατσένης, Α.Κόνδη-Παφίτη, Α.Δουφάς, Σ.Κουσκούνη. 6ο Πανελ.Συνέδριο Αγγειολογίας-Αγγειοχειρουργικής 1999

– IUA Award. Experimental Surgery infrarenal aorta and sigmoid ischemia. K.Katsenis, Th.Kotsis, A.Pafiti, A.Doufas, P.B.Dimakakos. XI Congress of the Medit.Leaque of Angiology and Vascular Surgery, 2001.

– Βραβείο καλύτερης πειραματικής εργασίας. Η φλεγμονώδης ανταπόκριση με έκλυση INFa και Ιντελευκτίνης -6(12-6) σε πειραματική εφαρμογή συνθετικών μοσχευμάτων συνδετήρων τιτανίου και βιολογικής κόλας. Α.Πορτινός, Κ.Κατσένης, Δ.Μπαντούρογλου, Π.Β.Δημακάκος. 8ο Πανελ.Συνέδριο Αγγ/γίας-Αγγειοχ/κής 2002.

– Έπαινος καλύτερης ελεύθερης ανακοίνωσης. Αντιαποπτωτική προστασία του ήπατος κατά τις μείζονες ηπατεκτομές με εφαρμογή ισχαιμικής προετοιμασίας. Ν.Αρκαδόπουλος, Β.Σμυρνιώτης, Κ.Θεοδωράκη, Ι.Βασιλείου, Δ.Βώρςο, Ι.Κόντης, Ε.Γκαμαλέτσος, Α.Παφίτη, Π.Β.Δημακάκος. 24ο Πανελ.Συνέδριο Χειρ/κής Θεσσαλονίκη 2004.

– Βραβείο καλύτερης προφορικής ανακοίνωσης. Ο ρόλος του ηπατικού μεταβολισμού της ρενίνης στη θεραπεία της νεφραγγειακής υπέρτασης. Δ.Βλαχάκος, Κ.Κατσένης, Γ.Κωστοπαναγιώτου, Β.Σμυρνιώτης, Β.Αγρόγιαννη και Π.Β.Δημακάκος. 14ο Πανελ.Συνέδριο Νεφρολογίας, 2006.

Εργασίες που αφορούν τις παιδικές αγγειοδυσπλασίες, την έρευνα της καρωτιδικής πλάκας, την μελέτη του Φ.Raynaud, την ιστορική πηγή της νόσου Αδαμαντιάδη-Behcet, το παραγαγγλίωμα του καρωτιδικού σωματίου, έχουν τύχει λίαν ευμενών σχολίων ως εξαιρετική συμβολή στη διεθνή βιβλιογραφία από τη συντακτική επιτροπή των αντίστοιχων περιοδικών. (Int.Angiology 1994, Vasc.Surgery 1996, Eur.J,Plastic Surgery 2000, J.Cardiovasc.Surgery 2000) ενώ το Henry Ford Hospital, Detroit, Michigan (Dr.Beninson) και το Lymphatic Research Foundation/ New York απηύθηναν πρόσκληση για κλινική συνεργασία σχετικά με τις συγγενείς αγγειακές ανωμαλίες της παιδικής ηλικίας. Ομοίως τέσσερα εργαστήρια (Φυσιολογίας prof.Jovanovic, Βιοχημείας prof.Djuricic, Ιστολογίας prof.Bumdarevic και Ηλεκτροφυσιολογίας prof.R.Veskov) του Πανεπιστημίου Βελιγραδίου, απηύθηναν πρόσκληση για κοινή έρευνα σχετικά με τη χρήση του CO2 και τις συνέπειες του στο εγκεφαλικό κύτταρο.