Βιβλία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΑ
ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Τόμος 1
Π.Β.Δημακάκος
ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΡΤΗΡΙΩΝ
Τόμος 2
Π.Β.Δημακάκος
ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΛΕΜΦΑΓΓΕΙΩΝ
Τόμος 3
Π.Β.Δημακάκος
ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΦΛΕΒΩΝ
Τόμος 4
Π.Β.Δημακάκος
ΕΠΙΤΟΜΟΣ ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Π.Β.Δημακάκος
Συνεργάτες Π.Αντωνιάδης, Α.Παπαγεωργίου, Κ.Παπάζογλου
ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Π.Β.ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ
ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ
C.Diehm * J.R Allenberg * K.Nimura-Eckert * F.J Veith
Επιμέλεια : Παν.Β.Δημακάκος
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΔΕΠ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
Επιμέλεια
Π.Β.Δημακάκος
Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
Απόηχοι ζωής και πείρας ενός Αγγειοχειρουργού
Παναγιώτης Β.Δημακάκος
ἰατρική
Μηνιαία Έκδοση Εταιρείας Ιατρικών Σπουδών
Φεβρουάριος 1979 Τόμος 35 Τεύχος 2 σελ.89-92