Φλεβική θρόμβωση

Το φλεβικό δίκτυο των κάτω άκρων αποτελείται από τρία φλεβικά συστήματα: το επιπολής, το εν τω βάθει σύστημα  και το σύστημα των διατιτραινουσών φλεβών που ενώνει το επιπολής με το εν τω βάθει σύστημα. Ποσοστό 90% του όγκου του αίματος του άκρου διακινείται μέσω του εν τω βάθει συστήματος και μόνο το 10% μέσω του επιπολής συστήματος. Θρόμβωση του φλεβικού συστήματος σημαίνει αιφνίδια απόφραξη και διακοπή της αιματικής ροής της φλέβας. Ο Virchow από το 19ο αιώνα είναι ο  πρώτος  που περιέγραψε τους τρεις θεμελιώδεις παράγοντες που οδηγούν στην φλεβική θρόμβωση:

1) τη φλεβική στάση

2) τον τραυματισμό του ενδοθηλίου

3) την υπερπηκτικότητα του αίματος

Αιτίες

Οι βασικές κλινικές αιτίες που προδιαθέτουν για εμφάνιση φλεβικής θρόμβωσης είναι η ακινησία του ασθενούς , το τραύμα, το χειρουργείο, η μόλυνση, η μεταγεννητική περίοδο, ο καρκίνος, η θρομβοφιλία  όπως επίσης η ηλικία, η παχυσαρκία, η υποτροπή φλεβικής θρόμβωσης, η αφυδάτωση και η ορμονοθεραπεία.

Κλινική εικόνα

Ως φλεβική θρόμβωση περιγράφονται δυο έννοιες: η επιπολής φλεβική θρόμβωση  και η εντω βάθει φλεβική θρόμβωση με κύρια επιπλοκή την πνευμονική εμβολή.

Τα κλινικά συμπτώματα της επιπολής είναι η επώδυνη ερυθρά κομβολογιοειδής σκληρία κατά μήκος μιας επιπολής φλέβας.

Τα κλινικά σημεία μιας εν τω βάθει φλεβική θρόμβωσης είναι τα άμεσα συμπτώματα με την κλασική τριάδα όπως το άλγος, το οίδημα και η κυάνωση, ενώ τα έμμεσα συμπτώματα είναι η ήπια πυρετική κίνηση, η ταχυσφυγμία σε κλινήρη ασθενή, ο αυξημένος τόνος μαλακών μορίων, τα σημεία Tschmarhe, Meyer, Homan, Payr. Τα κλινικά σημεία της πνευμονικής εμβολής είναι η δύσπνοια, η ταχύπνοια, το θωρακικό–πλευριτικό άλγος, η υποξία, η αιμόπτυση, η ταχυκαρδία και δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια.  Το 15% των ασθενών με επιπολής θρομβοφλεβίτιδα  συνυπάρχει και εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση.

Διάγνωση

Η διάγνωση της φλεβικής θρόμβωσης γίνεται με το έγχρωμο Duplex, την φλεβογραφία, την πληθυσμογραφία, το ραδιενεργό ινωδογώνο και θερμογραφία, ενώ της πνευμονικής εμβολής η διάγνωση γίνεται με την αξονική τομογραφία υψηλής ευκρίνειας, την αξονική αγγειογραφία πνευμόνων και το σπινθηρογράφημα αιμάτωσης πνευμόνων.

Θεραπεία

Η θεραπεία της φλεβικής θρόμβωσης  για την επιπολής θρομβοφλεβίτιδα συνίσταται:

α) σε χορήγηση μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών και τοπικής  χρήσης αλοιφής β) αντιπηκτική αγωγή  λίγων ημερών, γ)ελαστική περίδεση του άκρου και δ) ελεύθερη κινητοποίηση του ασθενούς.

Η θεραπεία της φλεβικής θρόμβωσης  για την εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση συνίσταται:

α) στην συντηρητική με κλινοστατισμό, ανάρροπη θέση του άκρου, ελαστική περίδεση στην αρχή και μετά χρήση ελαστικών καλτσων, και αντιπηκτική αγωγή για 3-6 μηνες ανάλογα με την αιτία

β) θρομβόλυση

γ) θρομβεκτομή