Επικοινωνία

ΑΓΓΕΙΟΙΑΤΡΙΚΗ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΚΑΛΑΜΩΝ 7 – 11526 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΑΘΗΝΑ
(Τηλ.2106922617 – κιν. 6972000842)

e-mail: edimakakos@yahoo.gr