Ακαδημαϊκή Πορεία

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΠΟΡΕΙΑ
1964 Δίπλωμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Βερολίνου
1965 Διδακτορικό Δίπλωμα Πανεπιστημίου Βερολίνου
1965 Αναγνώριση του Γερμανικού διπλώματος Ιατρικής στην Ελβετία
1966 Διδακτορικό Δίπλωμα Πανεπιστημίου Ζυρίχης
1969 Τίτλος Ειδικότητος Γενικής Χειρουργικής Ελβετίας
1972 Αναγνώριση του Γερμανικού Διπλώματος Ιατρικής στην Ελλάδα
1973 Αναγνώριση της Ελβετικής Ειδικότητας Γενικής Χειρουργικής στην Ελλάδα
1974 Αναγνώριση του Διδακτορικού τίτλου του Βερολίνου από το Παν/μιο Αθηνών
1974 Αναγνώριση του Διδακτορικού τίτλου της Ζυρίχης από το Παν/μιο Αθηνών
1980 Υφηγητής Χειρουργικής Πανεπιστημίου Αθηνών
1983 Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
1987 Μόνιμος Επικ.Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
1989 Τίτλο Ειδικότητος Αγγειοχειρουργικής στην Ελλάδα
1993 Αναπλ.Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστημίου Αθηνών
1995 Επικ.Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Βελιγραδίου
2001 Τακτικός Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστημίου Αθηνών
2007 Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών