Αρχική

ΑΓΓΕΙΟΙΑΤΡΙΚΗktirio
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΚΑΛΑΜΩΝ 7 – 11526 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΑΘΗΝΑ
(Τηλ.2107232310- 7245688- 6922440 φαξ.2106984209)

Διευθυντής
Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής
ΠΑΝ.Β.ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ, MD, FICS, FICA, FACA, FACS